Vera Ruttkowski

http://www.boinx.com/chronicles/2010/2/2/vera/